विज्ञापन

शुभ कणाली मिडिया हाउस प्रा.ली.द्वारा सञ्चालित

www.karnalipress.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क ललित बिष्ट ९८४८३९३६७५,९८४८१५१८९०

इमेलःnews@karnalipress.com

karnalipress78@gmail.com

खाँडाचक्र-१, कालिकोट